Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya regler kan ge apotek nya uppgifter

De skärpta kraven på läkemedelsgenomgångar kan ge en utökad roll för apoteken. Men eftersom finansiering saknas riskerar det nya regelverket att bli en pappersprodukt, varnar apoteksbranschen.

Den 1 september träder Socialstyrelsens skärpta föreskrift om läkemedelsgenomgångar i kraft.

Den ställer betydligt högre krav än idag på sjukvården att regelmässigt genomföra läkemedelsgenomgångar för äldre patienter med många läkemedel, se artiklar länkade nedan.

Som Svensk Farmaci skrev häromdagen anges apotekare som en viktig resurs i detta arbete.

– De apotekare som landstingen anställt på senare tid kan bli nyckelpersoner i arbetet, och i bästa fall kan reformen bidra till att fler anställs, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Men de skärpta reglerna kan också öppna nya möjligheter för apoteken.

– Även om läkaren har det yttersta ansvaret för patienternas läkemedelsbehandling, kommer möjligheten att finnas för vårdgivare att, via avtal, leja ut de så kallade enklare läkemedelsgenomgångarna till lokala apotek.

Ulrika Gillespie, kliniskt verksam apotekare i Uppsala, välkomnar en sådan utveckling.

– Det vore absolut positivt, förutsatt att de ansvariga på apoteken har tillgång till all relevant information. Apotekens farmacevter har adekvat utbildning och vården räcker inte alltid till, säger hon.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, välkomnar också möjligheten, men tror inte att den är så realistisk i nuläget.

– Om exempelvis landsting skulle vilja lägga ut detta arbete på apoteken är det en jättebra idé i teorin. Men eftersom de nya kraven inte är kopplade till någon finansiering är jag tveksam till att det kommer att hända, säger han.

– Alla förslag som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen bör applåderas. Men frånvaron av finansiering tillsammans med vårdens och läkarnas arbetsbelastning gör att den nya föreskriften, utan finansiering, riskerar att bli en pappersprodukt.

Han tror att vårdgivare antagligen kan klara sig undan med att lägga ut information på sina hemsidor med ett stående erbjudande om att de aktuella patienterna erbjuds en läkemedelsgenomgång.

– Alla är överens om problembilden när det gäller äldres läkemedelsanvändning. Men vi behöver gå tillbaka till ritbordet för att hitta en lösning. Apoteken kan och bör absolut vara en del av den lösningen, säger Johan Wallér.

Kristina Niemi håller med om att finansieringsfrågan är den springande punkten i nuläget.

– Vi har fått nya regler på plats och det är bra. Men det är oklart hur och om vården tänkt omfördela resurser för att klara de nya kraven. Regelverket ligger helt i linje med förbundets nollvision och vi kommer att punktbevaka hur det efterlevs, säger hon.

Mest läst