Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riskerar miljonvite för reklammiss

Läkemedelsverket vill att Apoteket AB ska betala ett vite på en miljon kronor för att inte ha rättat sig efter myndighetens föreläggande om att sluta annonsera om läkemedel, där det inte klar framgår att det handlar om läkemedel. Apoteket AB har nu överklagat ärendet.

Läkemedelsverket har yrkat att Apoteket AB ska betala ett vite på en miljon kr. Anledningen till yrkandet, som lämnades till förvaltningsrätten i Uppsala den 18 juni, är att Apoteket AB inte rättat sig efter ett tidigare föreläggande från myndigheten om att upphöra med annonsering av vissa läkemedel, där det inte klart framgår att det handlar om läkemedel.

Det första föreläggandet, från den 12 januari, handlade om ett antal rökavvänjningsprodukter och i det nu aktuella ärendet handlar det om naturläkemedlet Iberogast mot magknip och illamående.

Enligt Läkemedelsverket marknadsfördes läkemedlet i en reklamfilm, dessutom utan en lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen på bipacksedeln.

Eva Fernvall, varumärkesdirektör vid Apoteket AB, anser att förvaltningsrätten behöver granska ärendet närmare.

– Nu har vi överklagat ärendet och vi vill att det prövas. Anledningen är att det i det aktuella fallet handlar om ett naturläkemedel där det inte är helt klart vad lagstiftningen säger. Dessutom låg filmen ute på nätet under väldigt kort tid. Den togs bort nästan direkt efter det hade lagts ut, säger Eva Fernvall.

Mest läst