Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket vill se minskad miljöpåverkan

Minska den totala kassationen av läkemedel, se till att läkemedel som inte används kasseras via apotek och öka insatserna för att vården ska använda miljövänliga alternativ vid behandling. Det är tre åtgärder som Läkemedelsverket vill se för att minska miljökonsekvenserna vid läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket vill i en ny åtgärdsrapport ytterligare skärpa miljökraven när det gäller användning av läkemedel. Detta för att minska problemen med resistensutveckling, men även andra skadliga effekter i olika ekosystem.

– Det finns ingen quick fix när det gäller läkemedelsanvändningens påverkan på miljön. Miljöfrågorna är något som man i svensk hälso- och sjukvård, men också globalt, måste arbeta kontinuerligt och långsiktigt med för att man ska nå resultat, säger Anders Ekedahl, senior forskare vid Läkemedelsverket, om åtgärdsrapporten på området, som just nu är ute på remiss.

Bland de förslag som lyfts fram i åtgärdsrapporten finns att man utöver dagens insatser på fler sätt måste arbeta för att minska kassationen av läkemedel, vilket exempelvis kan handla om att förhindra att patienter hämtar ut större mängder läkemedel än de förbrukar.

En annan viktig åtgärd, som Svensk Farmaci har berättat om tidigare, är att öka antalet kampajer mot allmänheten för att de läkemedel som inte används ska föras tillbaka till apoteken för kassation.

Ett tredje förslag är att man ska minska miljöpåverkan genom att miljöriskbedöma alla läkemedel som finns på marknaden, alltså även äldre preparat, för att vården ska kunna välja läkemedel även ur ett miljöperspektiv. Myndigheten vill också se att tydligare regler införs inom EU för att motverka utsläpp av skadliga substanser, exempelvis vid läkemedelsproduktion.

Anders Ekedahl konstaterar att huvuddelen av de läkemedel som kommer ut i naturen gör det via urin och avföring från patienter, eller vid avtvättning av lokalt administrerade läkemedel, som i sin tur kommer ner i avloppssystemen. Eftersom detta är svårt att påverka, med tanke på att patienterna trots allt behöver läkemedel, anser Läkemedelsverket att insatserna bör riktas mot att minska andra utsläpp.

Anders Ekedahl poängterar att det är mycket viktigt att minska förekomsten av aktiva substanser i miljön, inte bara med tanke på risken för resistensutveckling hos bakterier, utan även av andra orsaker. Han berättar bland annat om ett exempel från Indien där användningen av läkemedlet diklofenak, som smärtstillande behandling till kor, orsakade att en hel population gamar dödades, eftersom de inte kan bryta ner diklofenak.

Att öka trycket på lagstiftare i EU anser han också är viktigt. Detta eftersom europeiska länder köper in läkemedel som tillverkas utanför EU, där man inte har samma krav när det gäller utsläpp av läkemedelssubstanser i miljön.

– Det pågår ett arbete för att harmonisera lagstiftningen av kemiska produkter och dess miljöpåverkan i Europa, men den behöver också skärpas. Vi kan inte använda läkemedel från länder där produktionen orsakar utsläpp som inte skulle accepteras i Europa. Det går inte att blunda för miljöeffekterna. Resistensutveckling hos bakterier i exempelvis Indien kommer också att drabba oss, säger Anders Ekedahl.

Mest läst