Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny kampanj ska minska kassationen

Läkemedelsverket vill, via en återkommande nationell kampanj, få allmänheten att inte köpa ut receptläkemedel som antagligen inte kommer att användas. Dessutom vill man med jämna mellanrum upprepa vårens kampanj om att lämna in överblivna läkemedel till apotek.

Regeringen gav i fjol, inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, Läkemedelsverket uppdraget att ta fram förslag på åtgärder som minskar kassationen av läkemedel. Dessutom skulle verket utreda andra sätt att begränsa läkemedels miljöpåverkan.

Bland uppdragen med koppling till strategin ingick också att föreslå informationsinsatser för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel. Dessa uppdrag ska alla redovisas senast den 30 september.

De tre deluppdragen har nu mynnat ut i en gemensam rapport från Läkemedelsverket som gått ut på remissrunda.

Läkemedelsverket presenterar en handfull metoder för att minska kassationen, som årligen uppgår till drygt 1 500 ton i landet (inklusive förpackningsmaterial men exklusive läkemedelsavfall från sjukvården).

Verket vill dels utreda förmånens och generikabytets konstruktion och hur dessa eventuellt kan förändras för att minska kassationen.

Medicinlistan i vårdens patientjournal bör också hållas aktuell och uppdaterad och lämnas ut till patienten i samband med varje ordinationsändring, poängterar verket.

Dessutom föreslås en återkommande nationell kampanj för att få allmänheten att inte hämta ut receptläkemedel som antagligen inte ska användas.

Utöver detta vill verket åter att kampanjer genomförs för att få allmänheten att lämna tillbaka läkemedel till apotek för destruktion. En sådan genomfördes i samarbete med flera aktörer i våras, vilket ökade andelen i befolkningen som sade sig lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken.

Läkemedelsverket föreslår också en rad andra åtgärder för att minska läkemedelsanvändningens påverkan på miljön. Läs mer om dessa förslag inom kort på svenskfarmaci.se.

Mest läst