Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny kritik mot danskt apotekssystem

Den danska regeringen vill modernisera apotekssystemet utan att avreglera. Men de styrande får mothugg av konkurrensmyndigheten.

Apoteksmodernisering är ordet för dagen i den danska apoteksdebatten.

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp med modernisering av apotekssektorn som mål. Men någon avreglering av den strikt reglerade äganderätten för apotek står, efter regeringsskiftet, inte längre på agendan.

Apotekerforeningen och fackförbundet Pharmadanmark, som båda värnar det befintliga systemet, har nu träffat arbetsgruppen.

– Det var ett annat tonläge än tidigare. Arbetsgruppen var välförberedd och intresserad av att lyssna, säger Ole Holm Iversen, vice ordförande i Pharmadanmark till förbundets tidning Pharma.

Det statliga Konkurrencerådet kritiserar dock apotekssystemet i en aktuell skrivelse till socialministern och närings- och tillväxtministern – och förespråkar istället en avreglering.

Enligt rådets egna analys är apotekstätheten lägre i Danmark än i andra länder och en avreglering skulle vara positiv för läkemedelsförbrukarna och samhället.

– Det bör vara möjligt att skapa bättre ramar för försäljning av receptläkemedel utan att sätta hälsopolitiska hänsyn på spel, säger Agnete Gersing, direktör på myndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som är huvudman för Konkurrencerådet.

Redan 2006 föreslog Konkurrencerådet en avreglering av apotekssektorn, och 2010 fastslog rådet i en rapport att systemet är olämpligt konkurrensbegränsande.

Mest läst