Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tjänster får hög prioritet efter enkätresultat

Den stora enkäten om farmacevtiska tjänster på apotek före sommaren gav förbundet ett starkt stöd för att driva frågan vidare. Den får nu hög prioritet och nästa steg blir sannolikt en ny arbetsgrupp.

Enkäten, vars resultat presenterades i slutet av juni, besvarades av cirka 1 400 apotekare och receptarier, främst yrkesverksamma på apotek. Av dessa uppgav 95 procent att farmacevtiska kunskapstjänster som främjar ökad förståelse av läkemedelsanvändningen bör utföras på apotek.

33 procent av de svarande ansåg sig idag utföra farmacevtiska tjänster i någon form. Hela 87 procent ansåg sig vara intresserade av att utföra sådana tjänster.

Studien genomfördes av Sveriges Farmacevtförbund och sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Läs mer om resultaten på förbundets hemsida.

Initiativtagarna anser att ett ersättningssystem för tjänster bör utredas utifrån det senaste tilläggsdirektivet till Sofia Wallströms apoteksutredning om apotekens ersättning.

Om direktiven öppnar en sådan möjlighet är dock inte glasklart – Svensk Farmaci sökte Sofia Wallström för ett resonemang i frågan häromdagen, men hon är för närvarande på semester.

Efter enkätens entydiga besked kommer Sveriges Farmacevtförbund i alla händelser att prioritera frågan.

– Ett möjligt första steg är att vi sätter samman en arbetsgrupp med representanter från förbundets sektioner och eventuellt andra intressenter. Här är inte minst definitionen av farmacevtiska kunskapstjänster en viktig fråga att behandla, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

Mest läst