Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmiljöverket kritiserar Apoteket Farmaci i väst

Efter en inspektion på Apoteket Farmacis försörjningsenhet RGL i Mölnlycke i början av juli överväger nu Arbetsmiljöverket att besluta om ett föreläggande förenat med vite mot företaget.

RGL-enheten utgör sedan i våras basen för läkemedelsförsörjningen till sjukhusen i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Som Svensk Farmaci skrev under våren har enheten inledningsvis brottats med – vid sidan av inledande leveransproblem gentemot sjukvården – stora arbetsmiljöproblem.

Lisa Ekstrand, huvudskyddsombud för Sveriges Farmacevtförbund, beskrev i ett uttalande till Svensk Farmaci i juni visserligen att vissa förbättringar gjorts under vårens lopp.

– Men det är alldeles för lite och det går alldeles för långsamt. Gapet mellan ledningens och våra medlemmar syn på arbetsförhållandena är vitt skild.

Därför skickade Sveriges Farmacevtförbund i juni in en anmälan till Arbetsmiljöverket, med syfte att få till stånd en oberoende granskning av arbetsmiljön på RGL.

– Vid en dålig arbetsmiljö, till exempel alltför mycket stress utan återhämtning, äventyras den farmacevtiska professionaliteten vilket kan hota patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket är den naturliga instansen att vända sig till för att lösa problem i ett sådant här fall, säger Eva Långström Einarsson, ombudsman på förbundet.

Efter en inspektion den 3 juli har verket nu kommit med ett utlåtande. Myndigheten konstaterar brister i arbetsmiljön både vad gäller ergonomin och den psykosociala miljön.

Myndigheten överväger därför att besluta om ett föreläggande förenat med vite mot Apoteket Farmaci.

Verket anger två uppgifter som Apoteket Farmaci, i detta eventuella föreläggande, kan komma att åläggas att genomföra senast den 30 november:

– En analys efter att en upphandlad ergonomisk kartläggning gjorts, och en handlingsplan utifrån analysen.

– En kartläggning och riskbedömning av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön, följt av en tidsplanerad handlingsplan.

Apoteket Farmaci ges nu möjlighet att yttra sig fram till den 30 september.

Mest läst