Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bakläxa för Läkemedelsverket

I fjol förbjöd Läkemedelsverket Vetaps kontroversiella affärsidé där farmacevtisk slutkontroll skulle ske via webbkamera. Men nu upphäver Förvaltningsrätten i Uppsala beslutet.

Apotekskedjan Veterinärens Apotek, Vetap, hade som ursprunglig affärsidé att preparering och utlämning av receptläkemedel skulle ske av icke-farmacevter på utlämningsställen i anslutning till djursjukhus och veterinärkliniker.

På elektronisk väg skulle dessa ”apotek” stå i kontakt med en farmacevt på ett godkänt öppenvårdsapotek i Enköping.

Farmacevten i Enköping skulle genomföra den farmacevtiska slutkontrollen via webbkamera, och en etikett med farmaceutens signum skulle på elektronisk väg skickas tillbaka till veterinärkliniken.

Den 10 februari i fjol fattade Läkemedelsverket beslut att mot vite förbjuda den planerade verksamheten.

Verket ansåg att upplägget stred mot gällande lagstiftning, eftersom expedition av recept får bara ske i ett öppenvårdapoteks lokaler.

Beslutet fick till följd att Vetap lade om sin strategi. Bolaget har nu istället en handfull små men farmacevt-bemannade apotek på djursjukhus i landet.

Vetap överklagade dock domen. Överklagandet tog bland annat fasta på att den aktuella verksamheten aldrig inletts.

I början av juni meddelade Förvaltningsrätten i Uppsala att domstolen beslutat att upphäva Läkemedelsverkets beslut.

Rätten skriver bland annat att det ”inte kunnat visas att ett förbud varit nödvändigt för att undvika att bolaget startar en verksamhet som är regelstridig”.

Svensk Farmaci har sökt Vetaps vd Antonio Gozzo för en kommentar.

Mest läst