Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya apotek står tomma

Apoteket har stoppat fyra planerade nyetableringar efter de nya ägarinstruktionerna. Vid Korsvägen i Göteborg står exempelvis ett nytt apotek färdigt, som kan öppnas tidigast i höst.

I Hässleholm, Strömstad och på två platser i Göteborg hade Apoteket AB långt gångna planer på nyetableringar när de nya ägaranvisningarna klubbades på bolagsstämman den 26 april.

Dessa apotek kommer nu tills vidare inte att öppna, i linje med ägardirektiven.

Enligt dessa får bolaget inte nyetablera öppenvårdsapotek innan koncernens marknadsandel för andra kvartalet 2012 har uppmätts efter halvårsskiftet.

Marknadsandelen måste då också understiga 36 procent för att nyöppningar ska kunna genomföras.

Vid Korsvägen i Göteborg hade planerna på ett nytt apotek kommit långt.

– Det är byggt och klart, men vi avvaktar mätningen av marknadsandel som ska göras efter andra kvartalet. Vi hoppas förstås att vi kan öppna så snart som möjligt, säger Kerstin Lingegård, regionchef inom Apoteket AB.

Mest läst