Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksutredning kan dröja

I tisdags höll apoteksutredaren Sofia Wallströms kansli ett samrådsmöte med 15-20 intressenter inom apoteks- och läkemedelssektorn. Det mesta talar nu för att utredningen behöver mer tid.

Sofia Wallströms statliga utredning ser bland annat över prismodellen för läkemedel utan generisk konkurrens och apotekens tillhandahållandeskyldighet med koppling till den så kallade 24-timmarsregeln.

Ett betänkande ska enligt planen vara klart senast den 1 september i år, med undantag för den del som rör djurläkemedel som har mer tid till förfogande.

Nu talar dock det mesta för att utredningen som helhet kommer att behöva mer tid.

– Vi diskuterar en förändrad tidplan med nya redovisningstidpunkter. Vi har fört en löpande dialog med departementet så som är vanligt i den här typen av utredningar och vi vill så långt som möjligt säkra kvaliteten i förslagen, säger Sofia Wallström till nyhetsbrevet Pharma Online.

Något regeringsbeslut att ge utredningen mer tid finns dock ännu inte.

Mest läst