Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Problem på RGL anmäls till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöproblemen på Apotekets nya enhet RGL i Mölnlycke fortsätter. Nu gör Sveriges Farmacevtförbund en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare brottas Apoteket AB:s nya lagerenhet RGL, Regiongemensamt lager, i Mölnlycke utanför Göteborg med stora arbetsmiljöproblem.

Enheten är basen för läkemedelsförsörjningen till sjukhusen i Västra Götaland och Halland.

– Verksamheten är helt ny och de aktuella problemen orsakas av en lång kedja av problem i organisationen som behöver åtgärdas. Resultatet har blivit att personalen är väldigt stressad och ofta har otroligt långa arbetstider, sa Eva Långström Einarsson, ombudsman på Sveriges Farmacevtförbund, till Svensk Farmaci tidigare i vår.

Lisa Ekstrand, huvudskyddsombud för Sveriges Farmacevtförbund, tycker att vissa förbättringar skett på senare tid.

– Men det är alldeles för lite och det går alldeles för långsamt. Gapet mellan ledningens och våra medlemmar syn på arbetsförhållandena är vitt skild. Som en sista åtgärd vill vi nu få till en oberoende granskning genom en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger hon.

Anmälan tar bland annat fasta på belastningsergonomi – det förekommer många tunga lyft på arbetsplatsen.

– Hjälpredskap används ibland inte eftersom det i den stressade arbetssituationen anses ta för lång tid.

En annan punkt i anmälan tar fasta på brister i säkerhet och utrymningsvägar. En tredje gäller frånvaro av höj- och sänkbara bord.

– Vi anser att fler farmacevter måste anställas för att minska det stora övertidsuttaget, säger Lisa Ekstrand.

Det finns också andra problem som av olika skäl faller utanför anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Stora problem med schemahanteringen har exempelvis lett till stress, förvirring och övertidsuttag. Personal har i många fall inte kunnat planera när de ska kunna sluta för dagen på arbetsplatsen, säger Lisa Ekstrand.

Ett ytterligare problemområde har handlat om vem som bär det farmacevtiska ansvaret i den läkemedelsansvariges och ställföreträdarens frånvaro.

Lisa Ekstrand har vunnit erfarenheten att rollen som huvudskyddsombud, som hon själv haft i detta fall, är viktig.

– Som lokalt anställt skyddsombud hamnar du ofta i en obekväm roll gentemot din chef. Man kan lätt känna sig påhoppad. I rollen som huvudskyddsombud kommer man istället utifrån och kan vara mer distanserad. Det gör det lättare att hitta konstruktiva lösningar, säger Lisa Ekstrand.

Anmälan till Arbetsmiljöverket har utarbetats i samarbete med Farmaciförbundet och ska skickas in inom kort.

Mest läst