Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek gick miste om miljoner – generikapeng väntas höjas

Apoteksaktörerna har tillsammans gått miste om omkring 180 miljoner kronor på grund av ett tekniskt fel hos TLV. Från nästa år väntas generikatian höjas till 12,70.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden förstärktes apotekens handelsmarginal med ett påslag för expedition av utbytbara läkemedel – den så kallade generikatian.

Men på grund av ett fel i TLV:s tekniska rutiner har denna ersättning uteblivit i vissa fall. Det framgick av TLV:s rapport om handelsmarginalen tidigare i vår.

Utbetalningarna till apoteksföretagen har alltså blivit lägre än beräknat.

Enligt uppgifter som kommunicerats muntligt av TLV:s generaldirektör Gunilla Hulth Backlund vid ett informationsmöte rör det sig om ett bortfall på uppskattningsvis 73 miljoner kronor per år eller totalt cirka 180 miljoner kronor sedan omregleringens start.

Detta samtidigt som framför allt mindre nya apoteksaktörer haft omvittnade ekonomiska problem – nedläggningar och konkurser har förekommit.

Nu är felet åtgärdat och utbetalningen sker från den 1 juni enligt de gällande reglerna.

Johan Wallér är vd på Sveriges Apoteksförening.

Hur ser branschen på det här?

– Det är förstås allvarligt, det handlar om mycket pengar som syns på sista raden hos företagen i en redan hårt kämpande bransch.

Går ni vidare det här?

– Vi har fått underlag från TLV och undersöker nu själva den här frågan, bland annat hur mycket pengar det kan handla om. Först när vi är klara med vår kartläggning bestämmer vi hur vi ska gå vidare, säger Johan Wallér.

TLV omarbetar nu de föreskrifter som reglerar handelsmarginalen. I höst ska dessa skickas ut på remiss.

Enligt muntlig information från TLV avser verket där att förändra reglerna för generikatians utbetalning, så att den tillämpning som gällde fram till den 1 juni i år också blir den korrekta.

En ändring så att ”fel blir rätt”, med andra ord.

Men för att kompensera för det intäktsbortfall som detta innebär för apoteken, föreslås ”generikatian” höjas till 12,70 från nästa år, enligt information från TLV till apoteksaktörerna. Att det blir just 12,70 är dock inte säkert – hur stor “tian” blir i TLV:s förslag inför nästa år är inte fastslaget.

Mest läst