Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Intresse för tjänster kartläggs

Nu undersöks intresset för farmacevtiska tjänster hos apoteksverksamma apotekare och receptarier i den största enkäten hittills i sitt slag.

Undersökningen är ett gemensamt initiativ från Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci och Sveriges Farmacevtförbund.

En enkät har gått ut till cirka 4600 främst apoteksverksamma farmacevter som är medlemmar i antingen förbundet, Apotekarsocieteten eller båda organisationerna. Enkäten skickas dessutom till farmacevter som verkar inom landstingsvärlden eller vid statliga myndigheter. Senast den 10 juni ska svaren vara inne.

– Syftet är att ringa in hur stort intresset för att utföra farmacevtiska tjänster är hos de apoteksverksamma farmacevterna. Det har inte gjorts någon sådan här undersökning tidigare. Resultaten kan utgöra underlag för hur förbundet och Apotekarsocieteten ska driva frågan framåt, säger Robert Svanström, ledamot i Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci och en av initiativtagarna.

I debatten läggs ofta olika innebörd i begreppet farmacevtiska tjänster. I enkäten listas en rad olika förslag på tjänster som den svarande får gradera sitt intresse för.

Hur stort tror du själv att intresset är hos apoteksverksamma farmacevter?

– Jag vill inte föregå resultaten men jag tror att det finns ett stort intresse. För att det ska vara praktiskt genomförbart krävs sannolikt att någon form av ersättning kopplas till utförandet, säger Robert Svanström.

Mest läst