Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosapotek på Lidingö ska försörja VGR

Apotekstjänst AB, som vann upphandlingen i ”dostunga” Västra Götaland och Halland, kommer att sköta leveranserna via ett nytt dosapotek i Stockholmsområdet – sannolikt på Lidingö.

I fredags fattade Västra Götalandsregionen och Region Halland beslut att låta Apotekstjänst AB sköta leveranserna av dosläkemedel från den 1 februari 2013.

Den sedvanliga tiodagarsperioden för överklaganden har inletts.

Västsverige brukar beskrivas som Dos-Sveriges hjärta och det totala avtalsvärdet, med Apotekstjänsts prissättning, uppgår till 66 miljoner kronor för två år.

Svensk Farmaci ringde upp Tomas Hilmo, vd på logistikbolaget Bonver som står bakom Apotekstjänst AB.

Han berättar att leveranserna kommer att skötas via ett nytt dosapotek i Stockholmsområdet – sannolikt på Lidingö. Någon lokal närvaro i Västsverige behövs inte, menar han.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Apotekstjänst rekryterat Britt Lindberg, apotekare med bakgrund från Astra Zeneca, som medicinskt ansvarig för satsningen.

Hur planerar ni för uppdraget – förutsatt att det blir ni som får det även efter eventuella överklaganden?

– Så fort vi skrivit avtal så kommer vi att trycka på startknappen. Vi har presenterat en införandeplan där det finns vissa tidskritiska moment som anpassning av IT-system och planering av lokaler. Vad gäller införskaffande av maskiner så har vi kontakter med leverantörer i företrädesvis Asien.

Ni har ju i samband med överklaganden anklagat Svensk Dos AB för orealistisk prissättning i andra upphandlingar. Men nu var ni själva klart billigast med 1,74 per dispenserat dygn, att jämföras med exempelvis Apoteket AB:s bud på 3,50 och Svensk Dos med 3,16. Hur kunde ni gå ned så mycket i pris nu?

– Det är ändå en extrem skillnad mellan ett nollbud och det vi nu lagt. Förutsättningarna är också helt olika i de olika landstingsklustren. I det här fallet var det bland annat de stora volymerna som gjorde att vi kunde gå ned i pris, säger Tomas Hilmo.

Mest läst