Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Omreglering bra och dålig”

Omregleringen av apoteksmarknaden har gett ökad tillgänglighet, men apotekspersonalen har mindre tid för information och rådgivning. Det framgår av en delrapport från Statskontoret som presenteras idag.

Idag överlämnar Statskontoret en delrapport om apoteksomregleringen, till stor del baserad på enkäter till apotekspersonal, till regeringen.

Enligt rapporten har omregleringen hittills lett till “ökad tillgänglighet till läkemedel i flera avseenden”.

Men resultaten är blandade. För samtliga mål med reformen finns det “indikationer som pekar i såväl positiv som negativ riktning”, enligt Statskontoret.

Det finns bland annat indikationer på att apotekspersonalen nu har mindre tid för information och rådgivning och att möjligheterna till kompetensutveckling har försämrats.

– Tillgängligheten till läkemedel har förbättrats för många konsumenter genom mer än 300 nya apotek, utökade öppettider och många nya försäljningsställen för receptfria läkemedel. Samtidigt finns det indikationer på att konsumenterna inte lika ofta får sina läkemedel vid första besöket på ett apotek, kommenterar Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Statskontorets slutredovisning kommer om ett år, i juni 2013.

Då ska myndigheten göra en samlad bedömning av huruvida målen för apoteksomregleringen uppnåtts, och lämna förslag och rekommendationer.

Läs delrapporten här.

Mest läst