Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill indexreglera egenavgift

Regeringen föreslår att högkostnadsskydden för läkemedel indexregleras mot prisbasbeloppet. Förslagen ligger i linje med Bo Könbergs vårdavgiftsutredning.

Det står klart efter att en så kallad lagrådsremiss lämnats in i idag, torsdag.

För läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna införs ett indexreglerat kostnadstak, enligt förslaget. Även de olika trappstegsnivåerna i högkostnadsskyddet ska indexregleras.

Indexregleringen sker genom att gränserna i högkostnadsskyddet fastställs till en viss andel av det så kallade prisbasbeloppet.

I praktiken innebär förslaget att nivåerna i högkostnadstrappan kommer att förändras årligen.

Även högkostnadsskyddet för bland annat besök inom sjukvården indexregleras mot prisbasbeloppet, liksom den avgift som högst får tas ut per vårddag inom slutenvården.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Regeringen vill undvika hamstringseffekter: För patienter som har frikort vid årsskiftet börjar de nya nivåerna inte gälla förrän den pågående ettårsperioden avslutats.

Läs lagrådsremissen här.

Efter att Lagrådets granskat förslagen färdigställs en proposition som riksdagen tar ställning till senare i år.

Mest läst