Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EMA lägger ut biverkningsrapporter

Idag lanserar EU:s läkemedelsmyndighet EMA, i linje med det nya direktivet om farmakovigilans, en ny webbsajt där biverkningsrapporter publiceras publikt.

Rapporterna är hämtade från EU:s centrala säkerhetsdatabas Eudravigilance.

Den nya sajten har adressen www.adrreports.eu.

Hittills omfattar databasen cirka 650 centralt godkända läkemedel, men inom ett år kommer rapporter för läkemedel som godkänts nationellt också att ingå.

Läs mer om den nya lagstiftningen baserad på EU:s farmakovigilansdirektiv i Svensk Farmaci nr 3/12.

Mest läst