Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt råd ska ge etikdebatt nystart

Sveriges Farmacevtförbund har fått ett nytt etikråd. Nu är alla sektioner representerade och arbetet ska ske med närmare koppling till förbundsstyrelsen.

Det nya etikrådet utsågs av förbundsstyrelsen förra veckan.

Rådet består av Annika Nordén Hägg, som kvarstår som ordförande, samt Monica Löfberg och Lisa Ekstrand (båda apotekssektionen), Parshin Saadatirad (industrisektionen), Astrid Forsström (offentligsektionen) och Mikael Holmlund (studentsektionen). Tre av sex ledamöter är nya.

Dessutom kommer Clary Holtendal, förbundets nya professionsutvecklare, nu att delta som sekreterare vid mötena. Hon kommer också att vara styrelsesekreterare vid förbundsstyrelsens möten och blir därmed en direktlänk mellan det nya etikrådet och styrelsen.

– Vi får nu en tydlig representation från hela förbundet och vi kommer bättre att kunna täcka frågor som berör alla förbundets medlemskategorier, säger Annika Nordén-Hägg.

– Att vi får med Clary Holtendal gör att vi inte riskerar att hamna vid sidan av förbundet, vi kommer nu tvärtom att kunna arbeta närmare förbundsstyrelsen.

Mest läst