Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett värdefullt engagemang

Den trettonde maj var jag på mitt sista årsmöte med studentsektionen för Sveriges farmacevtförbund vilket gav mig tillfälle att tacka för mina år som aktiv styrelsemedlem i förbundet och välkomna in nya engagerade och motiverade studenter som kommer att fortsätta bedriva arbetet inom studentsektionen.

Förhoppningsvis blir detta en lika givande erfarenhet för dem som det har varit för mig.

Själv började jag engagera mig i den lokala styrelsen i Uppsala hösten 2009 där vi bland annat arbetade med att sprida kunskap, till gymnasiestudenter och studerande på farmacevtprogrammen, om farmaciutbildningarna och vilka karriärmöjligheter som finns att tillgå efter examen.

Arbetet handlade även om att samordna aktiviteter och att informera studenter om vad medlemskapet i förbundet erbjuder. För ett år sedan bestämde jag mig däremot för att jag ville ägna mer tid till andra sorters frågor, och gick därför över till att arbeta inom den centrala styrelsen som det senaste året har varit ett forum för många viktiga diskussioner, främst rörande innehåll och kvalitet på utbildningen.

Genom engagemanget i studentsektionen för Sveriges farmacevtförbund har jag lärt mig mycket, inte minst om tålamodet som krävs i påverkansarbete.

Jag har även fått möjligheten att utveckla mina tankar och idéer och träna på att framföra mina åsikter, något som kan vara nyttigt även i andra sammanhang.

Det allra roligaste har dock varit att utbyta erfarenheter med alla studenter som man har träffat, såväl farmacistudenter från olika studieorter runt om i Sverige som studentrepresentanter från andra akademikerförbund.

Mest läst