Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pionjärmanöver når Örebro och Umeå till helgen

I helgen är det Örebro och Umeås tur att flytta dosrecept till det nya nationella dosregistret om allt går enligt plan. Parallellt införs ordinationsverktyget Pascal vilket innebär att en nationell e-hälsotjänst breddinförs för första gången.

Helgens manöver då dosreceptinformation från 40 000 västsvenska patienter flyttades till Apotekens Services nya nationella dosregister är lite av en milstolpe även på nationell nivå.

Klockan 11 i måndags verkställdes skiftet och samtidigt infördes ordinationsverktyget Pascal i skarpt läge i VGR-regionens sjukvård. Som en följd upphör användningen av det gamla verktyget e-dos.

Skiftet innebär att en nationell e-hälsotjänst nu breddinförs för första gången.

Kommande helg fortsätter överflyttningen när dosreceptinformation från dosapoteken i Örebro och Umeå flyttas över.

Att det verkligen blir så förutsätter dock ett beslut vid ett möte mellan Apotekens Service, Apoteket AB, CeHis och Inera i morgon eftermiddag.

Sedan migrerar de återstående dosapoteken i Malmö, Solna och Uppsala i början av juni, enligt den reviderade tidplan som nu gäller.

Mest läst