Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flytt av dosrecept gick som planerat

Nu har 40 000 västsvenska dosrecept flyttats över till det nya nationella dosregistret hos Apotekens Service AB. Manövern gick enligt planerna.

Överflyttningen som skedde i helgen innebar att dosreceptinformation för cirka 40 000 patienter, från dosapoteken i Göteborg och Vänersborg, flyttades till det nya nationella registret.

Totalt finns omkring 185 000 dospatienter i landet. Tidigare har en pilotöverföring av cirka 1000 dosrecept från patienter i Mölndal genomförts.

Förändringen innebär att västsvenska apotek nu får åtkomst till dosrecept direkt via sina receptexpedieringssystem. I vården sker åtkomsten via ordinationsverktyget Pascal.

Övriga dosrecept nås som tidigare via e-dos.

Syftet med ett nationellt dosregister är att bland annat att göra dosinformationen tillgänglig för alla relevanta aktörer inom vården, apoteksektorn och bland dosproducenter.

Med manövern har också det första steget tagits i uppbyggnaden av en ny nationell ordinationsdatabas, NOD.

Läs mer om utvecklingen av det nationella dosregistret, Pascal och NOD i Svensk Farmaci nummer 3 i juni.

Mest läst