Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV klassar EES som användbart

Trots tidigare kritik klassas det omtvistade expertstödet EES som lämpligt för nationell användning på apotek i en rapport från Läkemedelsverket.

EES, tidigare kallat DUR, är ett i grunden amerikanskt kunskapsstöd som Apoteket AB köpte in på monopoltiden och började vidareutveckla och anpassa till svenska förhållanden.

EES stämmer av alla e-receptförskrivna läkemedel mot tidigare ordinationer för att undvika olämpliga kombinationer, dubbelmedicinering, olämplig dosering med mera.

Systemet tillhandahålls nu av Apotekens Service AB och har införts på bland annat Apotek Hjärtat och Apoteket AB:s apotek, medan bland andra Kronans Droghandel hittills avvaktat. Totalt används EES idag på cirka 550 apotek i landet.

Inköpet och införandet av EES har varit föremål för kritik från flera håll. I fjol gjorde Läkemedelsverket en jämförelse mellan EES och det svensk-finska kunskapsstödet Sfinx som redan används inom delar av vården. Jämförelsen utföll klart till fördel för det senare systemet.

Men nu har Läkemedelsverket producerat en ny rapport som kommer fram till bedömningen att EES ändå är lämpligt för nationell användning på apotek.

Verket bedömer även att EES har en ”intressant potential” som expertstöd i sjukvården.

Värdet av systemet i sjukvården är dock mer svårbedömt, dels beroende på begränsade erfarenheter och dels på att behovet och utformningen av beslutsstöd inom sjukvården inte är tydligt formulerat. EES har pilottestats på fyra olika akutmottagningar och används idag på en närsjukvårdsenhet i Lund.

Verket anser också att Apotekens Service AB skapat tydliga processer i sitt kvalitetssäkringsarbete av EES.

Läkemedelsverket föreslår utifrån sin sammanställning att regeringen utfärdar två nya uppdrag kopplade till EES.

Vårdens elektroniska journalsystem och Pascal har funktioner som delvis överlappar med de i EES. Därför bör det utredas hur systemen ska utvecklas för att istället samverka bättre.

Dessutom föreslår verket att en ”struktur för hantering och förvaltning av nationella kunskapskällor för läkemedel som används i beslutstöd” tas fram. Kriterier bör också fastställas för hur dessa system ska granskas och följas upp, anser Läkemedelsverket.

Mest läst