Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre farmacevter på apotek rapporterar biverkningar

Den 22 juli får svenska farmacevter möjligheten att rapportera biverkningar. I Norge sker detta sedan 2005, men antalet rapporter från apoteken har dalat och de är nu färre än rapporterna från läkemedelsanvändarna själva.

Som Svensk Farmaci skrev i höstas är en konsekvens av det nya EU-direktivet om farmakovigilans att farmacevter på svenska apotek kommer att få möjlighet att börja rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket från den 22 juli i år.

För svensk del handlar det om en anpassning till vad som redan gäller i de flesta EU-länder.

Nyordningen är kopplad till en utvidgning av biverkningsdefinitionen – läs mer i Svensk Farmaci nr 3.

När biverkningsrapportering för farmacevter infördes i Norge 2005 ledde detta först till att relativt många rapporter skickades in. Farmacevter skickade in 511 anmälningar till den ansvariga myndigheten, Statens legemiddelverk, under det första året. Det motsvarade då 30 procent av det totala antalet rapporter. De flesta rapporterna berörde då misstänkta effekter av generisk substitution.

Men efter viss inledande entusiasm har antalet biverkningsrapporter från norska farmacevter sjunkit. Antalet har minskat varje år sedan 2007.

I fjol skickades cirka 200 rapporter in från farmacevter, enligt en aktuell sammanställning från Statens legemiddelverk. Det motsvarar 7,3 procent av det totala antalet rapporter.

Sedan 2010 överstiger patientrapporteringen den som görs av farmacevter, sett till antal rapporter.

Mest läst