Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Myndigheter rensas i utredningsförslag

Socialstyrelsen, LV, TLV, SBU och Apotekens Service försvinner alla om regeringens utredare Stefan Carlsson får som han vill. Förslaget påverkar, om det förverkligas, i princip alla Sveriges Farmacevtförbunds medlemmar, kommenterar förbundsdirektör Kristina Niemi. UTÖKAD 9:35

Idag presenterar regeringens utredare, före detta Apoteket-vd:n Stefan Carlsson, sin emotsedda utredning om myndighetsstrukturen inom vården och omsorgen.

Förslaget innebär att fyra nya myndigheter ersätter tolv av dagens myndigheter och organisationer.

Förslaget påverkar i högsta grad läkemedels- och apoteksområdet. Såväl Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, SBU som Apotekens Service AB ska läggas ned enligt förslaget.

Samma sak gäller Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicinsk-etiska råd och Hjälpmedelsinstitutet.

De tolv instanserna ska ersättas med fyra: Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg; Inspektionen för hälsa vård och omsorg; Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg samt Myndigheten för välfärdsstrategi.

Stefan Carlsson menar att statens arbete inom vård och omsorg idag är alltför splittrat, bland annat eftersom dagens myndighetsstruktur har växt fram stegvis för att möta olika behov – utan någon samlad bild av helheten.

Huvudsyftena med förändringarna är förenkling och effektivare statlig styrning – att ”staten ska kunna fungera bättre i förhållande till vården, omsorgen och medborgarnas behov”, som det uttrycks i morgonens artikel på DN Debatt.

– Spontant känns det som ett mycket omvälvande förslag som kommer att få stora konsekvenser på många plan. På olika sätt påverkar förslagen, om de blir verklighet, nog de flesta av våra medlemmar. Nu vidtar ett viktigt arbete att analysera och såsmåningom åstadkomma ett remissvar, kommenterar Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Mest läst