Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Viktigt att ta vara på praktiken”

Den här veckan tilldelades praktikplatser till höstens kurs i tillämpad apoteksfarmaci, det allra sista steget mot att bli en färdigutbildad apotekare.

Nu är det dags att samla sina teoretiska kunskaper från kurserna som man har läst genom åren och tillämpa detta i verkligheten. Jag har förhoppningarna om att få en djupare förståelse för hur viktigt det är med en farmacevts kompetens för att tillförsäkra en god läkemedelsanvändning.

Efter förändringarna av praktikvillkoren har den mest centrala frågan varit ersättning under praktiken, men minst lika viktigt är att den sex månader långa praktikperioden är kvalitativ. Det är många moment som skall täckas in under denna period och för att den ska vara utvecklande och givande är det viktigt att man har rätt grundförutsättningar.

Detta innefattar bland annat en engagerad handledare som ger vägledning och stöd, men också tillräckligt med utrymme för studenten att visa eget ansvar och initiativtagande.

Sedan hur mycket man får ut av praktiken tror jag är handlar mycket om ens egen inställning. Hur man väljer att använda sig av tidigare kunskaper och motivationen till att vilja lära sig nya saker och utmana sig själv tror jag kommer bli avgörande för utfallet av praktikkursen.

Mest läst