Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rusning till ny allergikoll

Allergikollen, Apoteket AB:s test för antikroppar mot nio vanliga allergen direkt på apoteket, har fått ett lyft av den extrema pollensäsongen – och en artikel i Metro häromdagen.

Apoteket AB lanserade Allergikollen för ett år sedan. Nu finns tjänsten på ett hundratal apotek runt om i landet.

– Många får allergiska reaktioner på våren, men alla vet inte vad de reagerar mot. På det här sättet vill vi öka tillgängligheten för kunderna, så att de enkelt kan få reda på vilket allergen som ger dem besvär, säger Anna Karin Utterström, apotekare och ansvarig för tjänsteutveckling på Apoteket AB.

Tjänsten innebär kortfattat att kunder med allergiska besvär lämnar ett blodprov genom ett stick i fingret.

En bloddroppe förs över till en analysplatta, man tillför ett reagensmedel och efter 20 minuter får kunden ett besked om vilket eller vilka allergen som han eller hon reagerar på.

Analysen utförs av farmacevter, men kräver utbildning både vad gäller provtagning och hur man ska kommunicera med kunderna när det gäller eventuell allergi. I tjänsten ingår också att kunderna får egenvårdsråd utifrån sitt testresultat.

I analysen undersöks förekomst av IgE-antikroppar mot totalt tio allergen, allt från vanliga pollen som gräs, björk och gråbo, men också från hund och katt. Anna Karin Utterström poängterar att analysen inte är heltäckande.

– Vi ställer inga diagnoser. Man ska betrakta det här som ett första steg. Kunder som har stora besvär, eller av olika anledningar behöver en djupare utredning, hänvisar vi vidare till vårdcentralen, säger Anna Karin Utterström.

Ett år efter lanseringen kan hon konstatera att tjänsten har blivit väl mottagen av kunderna.

– Vi märker att det finns ett stort behov av detta. Efterfrågan på apoteken varierar dock efter hur medvetna kunderna är om att tjänsten finns. En artikel i tidningen Metro här om dagen gjorde exempelvis att vi fick rusning till apoteken i Stockholm, säger Anna Karin Utterström.

Att få tjänsten genomförd på apoteket kostar 450 kronor.

Specialistläkarföreningen Svenska föreningen för allergologi riktade i fjol viss kritik mot testet. Den som testas kan ledas att tro att han eller hon är allergisk fastän det kanske inte är så, enligt föreningen.

– Testet måste följas av en bedömning och en apotekare har inte den utbildning i klinisk allergologi och immunlogi som behövs, sa Teet Pullerits, ordförande i föreningen till Dagens Medicin i fjol.

Dessutom kritiserades en beskrivning av testet som Apoteket AB gjorde i ett mailutskick. Apoteket beklagade den aktuella formuleringen och beskrev den som en felaktig engångsföreteelse.

FAKTA: I analysen som genomförs på apoteken undersöks förekomsten av IgE-antikroppar mot totalt tio allergen. Dessa är gräs, björk, gråbo, timotej, kvalster, mögel, väggört och olivpollen, samt hund och katt.

Mest läst