Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Branschkritik mot apoteksinspektioner

Bristande kompetens hos Läkemedelsverkets inspektörer gör att apoteksinspektionerna ofta fokuserar på oväsentligheter, anser flera företrädare för apoteksbranschen.

Svensk Farmaci har talat med ett antal personer inom apoteksnäringen som har erfarenheter av Läkemedelsverkets inspektioner av apotek på den omreglerade marknaden.

Personerna talar samstämmigt om att inspektionerna ofta tar fasta på oväsentliga detaljer – inte de aspekter som har betydelse i ett kvalitetsperspektiv.

– Det är väldigt personbundet. I vissa fall är kompetensen god men många inspektörer är väldigt oerfarna och blir därmed väldigt detaljfokuserade, utan att ha en känsla för vad som är viktigt i apoteksverksamheten. Mycket bottnar nog i att det är många nya personer som har hand om denna verksamhet, säger en källa till Svensk Farmaci.

– Jag blir inte så farligt störd av att de fokuserar överdrivet på detaljer, men det är värre när de tar upp rena dumheter.

En annan branschperson beskriver inspektionerna som onödigt petiga. Flera personer nämner ett exempel där en anmärkning delats ut för att två olika pennor använts på samma dokument.

– Det handlar alltför lite om det som verkligen betyder något när det gäller kvaliteten på apotek.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund, tycker att signalerna oroar.

– Omregleringen har gett oss nya regelverk och nya oerfarna aktörer. Därför är det oerhört viktigt att inspektionerna verkligen fungerar på ett relevant sätt, säger hon.

Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, vill inte kommentera den specifika kritiken, utan hänvisar till Inger Näsman, ordförande i föreningens kvalitetsråd.

– Övergripande är det ett stort problem att tre olika myndigheter sköter tillsynen av apoteken. De är inte alltid synkade. Det här borde gå att samordna bättre. Utan att föregripa Stefan Carlssons utredning vore kanske en ny tillsynsmyndighet en vettig väg att gå, säger Johan Wallér.

Svensk Farmaci har utan resultat sökt Inger Näsman idag för en kommentar.

Svensk Farmaci har också sökt företrädare för Läkemedelsverkets inspektionsenhet för att ge en möjlighet att bemöta kritiken. Enheten har dock inte gått att nå eftersom den har en intern planeringsdag idag, fredag.

Mest läst