Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Praktikperiod senareläggs

Apotekspraktiken på receptarieprogrammet i Uppsala flyttas och läggs sist i utbildningen. Tanken är att åstadkomma en smidigare övergång till arbetsmarknaden.

Beslutet har fattats av Farmacevtiska fakultetens grundutbildningskommitté. Idag sker praktiken under termin fem, för att sedan följas av en sista termin med valbara kurser och examensarbete.

– Den här förändringen är bland annat baserat på önskemål från studenter och syftet är att skapa en lättare övergång till arbetsmarknaden, säger Erik Björk, ordförande i grundutbildningskommittén, till Svensk Farmaci.

Nyligen diskuterades grundutbildningarna under en välbesökt debattkväll på Farmacevtiska studentkåren i Mentorsakademins regi. Då ventilerades en del synpunkter på receptariestudenternas praktik.

– Vårt beslut kom efter debatten men är baserat på en diskussion under en längre tid, säger Erik Björk.

Den nya ordningen kommer att börja gälla när nästa omarbetning av programmets studieplan förverkligas. När detta sker är ännu oklart.

Mest läst