Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksrevisionen: “Utred Apoteksgruppen”

I en av flera granskningar av apoteksmarknaden rekommenderar Riksrevisionen, RR, regeringen att utreda det statliga ägandet av Apoteksgruppen AB. Dessutom bör regeringen göra något åt Apoteksgruppens informationsövertag på marknaden.

Riksrevisionen presenterar idag en ny rapport om den nya apoteksmarknaden. Tidigare har RR granskat förberedelsearbetet inför omregleringen och presenterat en rapport som jämför reformen med andra avregleringar.

Den nya rapporten tar fasta på själva försäljningen av apotekskluster.

I rapporten kritiseras regeringen för att det fanns en osäkerhet om TLV skulle hinna med att precisera regler och villkor, exempelvis handelsmarginalens utformning, i tid. Osäkerheten påverkade intresset inför klusterförsäljningen negativt.

Styrningen av Apoteket AB var inte heller ändamålsenlig under den kritiska tidsperioden, enligt RR.

Den kanske tyngsta kritiken får regeringen för att så kallad informationsassymetri uppstått. Ledningarna för Omstruktureringsbolaget, OAB, och Apoteksgruppen Holding är identiska vilket gjort att Apoteksgruppen fått ett ”informationsövertag och bättre kunskap om de nya konkurrenterna jämfört med andra aktörer på marknaden”.

RR föreslår att regeringen utreder och eliminerar dessa informationsassymetrier.

Dessutom bör regeringen utreda ”hur förutsättningar kan skapas för att staten ska kunna sälja sin andel i apoteken som är medlemmar i Apoteksgruppen i Sverige AB och lämna kontrollen över medlemsorganisationen till medlemmarna”.

Mest läst