Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Koppla apotekens ersättning till kvalitet

Apoteksmarknaden är fortfarande i en formativ fas, men bilden av det nya apotekssverige börjar bli tydlig.

Omregleringen var välbehövlig på många sätt, men tyvärr har en del av vägvalen varit olyckliga. Ett stort problem är de små intjäningsmöjligheterna på det viktigaste sortimentet – de receptbelagda läkemedlen. Det tvingar, som vi sett, apoteken till merförsäljning av handelsvaror och sortimentsbreddning – choklad och chips finns redan att inhandla. Apoteken drivs mot allmän detaljhandel.

Den här utvecklingen går åt fel håll. Det är ett stort slöseri om apoteken med sin välutbildade personal inte utgör en viktig länk i vårdkedjan.

Ska skutan vändas måste makthavarna sluta att gotta sig åt den förutsägbara ökningen av antal apotek, förstå problemen och skapa nya, bättre incitament för utveckling av apoteken i rätt riktning.

Det kan handla om att vikta om prissättningssystem och handelsmarginal, men framför allt är det hög tid för en modell som med morot och piska driver fram kvalitet och stärker och utvecklar den läkemedelsnära verksamheten på apoteken. Det finns många internationella förebilder, exempelvis Holland.

Våren blir spännande. Snart kommer Stefan Carlssons utredning om myndighetsstrukturen inom vården med mera, TLV:s översyn av handelsmarginalen och Statskontorets stora enkätbaserade utvärdering av apoteksreformen.

Dessutom går den osedvanligt tuffa avtalsrörelsen inom apotek in i en avgörande fas.

Snart sjösätts den nationella ordinationsdatabasen, NOD, som ska ge förskrivare och farmacevter efterlängtad översikt av patienternas samlade läkemedelsanvändning.

Först lyfts data från det nya nationella dosregistret in. Förhoppningsvis blir NOD med tiden ett viktigt lyft för patientsäkerheten – det vore inte en dag för tidigt.

Nils Bergeå Nygren

Mest läst