Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SLL spår fördyring 2013

Stockholms läns landstings prognos för läkemedelskostnaderna träffade helt rätt i fjol. I en ny prognosrapport siar nu landstinget att kostnaderna ökar svagt i år, men skjuter fart under 2013.

Enligt den nya prognosen kommer landstingets kostnader för läkemedel att öka med 1,7 procent i år och med 2,8 procent nästa år. 2011 var ökningen 2,6 procent.

En förväntad trend är att fler patienter antas få patentskyddade läkemedel mot reumatoid artrit, adhd, hiv och hepatit C under de närmaste åren.

Samtidigt kommer ett antal ARB-läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt, läkemedel vid psykossjukdom, blodfettssänkande preparat, demensläkemedel och refluxläkemedel att förlora sina patent under samma period, vilket gör att de blir avsevärt billigare.

SLL:s prognosrapport träffade rätt i fjol. Under 2011 uppgick totalkostnaden för läkemedel i landstinget till 7,6 miljarder kronor – exakt vad som förutspåddes i föregående års prognos.

Av de 7,6 miljarderna var 19 procent landstingets kostnader för rekvirerade läkemedel och 60 procent landstingets kostnader för recept och dos inom förmånen samt smittskyddsläkemedel.

Resterande 21 procent utgjordes av patienternas egenavgifter.

Mest läst