Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Grönt för Svensk Dos i Skåne

Förvaltningsrätten i Malmö avslår företaget Apotekstjänsts överklagande av Region Skånes beslut att låta Svensk Dos AB sköta dosdispenseringen från den 1 januari nästa år.

Som Svensk Farmaci rapporterade tidigare i år tog Svensk Dos AB hem Region Skånes upphandling av dostjänster från den 1 januari nästa år till den 31 december 2014. Beslutet överklagades dock av Apotekstjänst AB, som lade det högsta anbudet.

Även Apoteket AB deltog i upphandlingen, men vann den inte trots en avsevärd prissänkning i den avslutande förhandlingsrundan.

I sitt överklagande tog Apotekstjänst fasta på att Svensk Dos inte har en tillräckligt stark finansiell ställning och att företaget lämnade ett orealistiskt lågt anbud.

Dessutom hävdar Apotekstjänst att det var oklart att det fanns en möjlighet att lämna in en helt ny, fristående prisuppgift i förhandlingsrundan, något som Apoteket AB alltså gjorde.

Apotekstjänst sänkte visserligen sitt anbud något i förhandlingsrundan, men bara utifrån information om regionens budgettak.

Rätten anser dock att Apotekstjänst, utifrån förfrågningsunderlaget, borde ha förstått att det fanns möjlighet att lämna ett helt nytt pris.

Vad gäller Svensk Dos anser rätten att det ”framkommer inte annat än att Svensk Dos uppfyller … kraven avseende finansiell och ekonomisk ställning”.

Därför avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Apotekstjänst har möjlighet att överklaga till kammarrätten, men det förutsätter att företaget får prövningstillstånd.

I början av mars avslog även förvaltningsrätten i Linköping Apotekstjänsts överklagande av beslutet att låta Svensk Dos sköta öppenvårdsdos i sju mellansvenska landsting (se fjärde länken i listan nedan).

Mest läst