Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekets etableringsrätt begränsas

Nya ägaranvisningar, som Svensk Farmaci tagit del av, fastslår att Apoteket AB inte får nyetablera så länge marknadsandelen överstiger 36 procent beräknat på omsättning. Men företaget får i alla lägen öka sin marknadsandel via försäljning.

Regeringskansliet har nu utarbetat ett förslag till nya ägaranvisningar för Apoteket AB. Beslut om dessa fattas vid årsstämman på torsdag, den 26 april.

I enlighet med förslaget i konsultbyrån KPMG:s rapport till regeringskansliet tidigare i år kopplas nu Apoteket AB:s möjligheter till nyetableringar till företagets omsättningsbaserade marknadsandel.

Enligt förslaget får bolaget inte öppna nya öppenvårdsapotek om marknadsandelen överstiger 36 procent. Detta föreslås gälla fram till den 30 april 2014, eller tills någon annan aktör inom öppenvårdsapotek blivit större än Apoteket.

KPMG föreslog att motsvarande gränsvärde för Apoteket AB:s marknadsandel skulle vara 35,9 procent.

Apotekets möjlighet att växa genom att öka sin marknadsandel kopplat till försäljning begränsas dock inte av ägardirektivet. Direktivet säger bara att företaget inte får öppna nya apotek om marknadsandelen överstiger 36 procent.

Staten ska därför börja mäta Apoteket AB:s marknadsandel med start andra kvartalet 2012. Mätningar ska sedan göras varje kvartal.

I mätningarna kommer öppenvårdsapotekens omsättning från förskrivna och receptfria läkemedel, inklusive rekvisitioner till öppenvården – dock inte dos- och distansläkemedel – att beaktas. Såväl apotek som bolaget driver i egen regi och företagets franchiseapotek omfattas.

I övrigt innehåller de nya ägaranvisningarna som väntat uppdraget att behålla apoteksombuden ”i den utsträckning som behövs för att upprätthålla läkemedelsförsörjningen” fram till den 30 juni 2015.

Mest läst