Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Anpassa pris efter användning”

Prispressen är för dålig på patentskyddade läkemedel, anser läkare och apotekare i Stockholms läns läkemedelskommitté. De föreslår en mer dynamisk prismodell.

De fem skribenterna, bland andra Paul Hjemdahl och Björn Wettermark, anser att det idag inte råder någon fungerande marknad med rimlig priskonkurrens för patentskyddade läkemedel.

”I stället har vi kartellbildningar som etablerar prisnivåer för läkemedel som liknar varandra och myndigheten (TLV) saknar möjlighet att locka fram en sann konkurrens”, skriver de på DN Debatt.

Kommittéledamöterna tar TNF-hämmarna som exempel. När de introducerades etablerades en hög prisnivå mot bakgrund av att målgruppen inledningsvis var liten. När användningen sedermera blivit betydligt bredare har priserna bara justerats ned med 5 procent.

En prissänkning med 30–50 procent och en besparing på bortåt en miljard hade varit mer rimlig, enligt skribenterna.

De förespråkar en dynamisk prissättning av läkemedel redan under den patentskyddade perioden.

Prissättningen för receptläkemedel utan generisk konkurrens ses för närvarande över av en offentlig utredning under ledning av Sofia Wallström.

Mest läst