Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Problem kvarstår i Region Skåne

Den skånska sjukvårdens läkemedelsförsörjning fungerar nu bättre än i höstas – men servicenivån matchar ännu inte regionens krav. Region Skåne har begärt en åtgärdsplan från Apoteket Farmaci.

I Region Skåne kopplades upphandlingen av läkemedelsförsörjning förra året till en centralisering.

Fem sjukhusapotek blev två logistikcentrum när regionens sjukhus nu försörjs med läkemedel från antingen Apoteket Farmacis nya stora centrallager i Malmö eller från sjukhusapoteket i Lund.

Centrallagret står för 70 procent av försörjningen och har varit i drift sedan september 2011.

Inledningsvis gav förändringen, som Svensk Farmaci rapporterat tidigare, omfattande problem med rester.

– Det var stora problem i början, men det har blivit successivt bättre. Vi är inte helt i hamn än, inte riktigt uppe i rätt servicegrad, men på det stora hela tycker vi att det har gått bra, säger Karin Hesselgard, ledningsstrateg vid Region Skåne.

Regionen har beställt en åtgärdsplan av Apoteket Farmaci, med förklaringar till vad problemen beror på och hur ofta det förekommer att läkemedel inte kommer fram eller kräver tilläggsbeställning.

Per Holmér, chefapotekare vid Skånes universitetssjukhus, konstaterar att servicegraden från Apoteket Farmaci inte har varit fullgod och anser även han att det är en bit kvar till de nivåer regionen kräver.

– Men vi arbetar också med att försöka minska antalet kollin som körs ut och öka fyllnadsgraden i dem. Alla inblandade aktörer, vi, men framför allt Apoteket Farmaci och Vårdapoteket, måste också se till att sjukvården får bättre sortimentsinformation, exempelvis mer lättillgänglig information om eventuella restnoteringar och leveransprognoser, säger Per Holmér.

Mest läst