Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Chefsmöten följd av kritik mot ledarstil

Läkemedelsverkets styrelseordförande Mats Larson är inte överraskad över kritiken i det anonyma brevet. Kritiken mot ledningen har lett till en serie chefsmöten där den påstådda problematiken ska ventileras.

I ett anonymt brev som påstås vara författat av en chefsgrupp på Läkemedelsverket får generaldirektör Christina Åkermans ledarstil kritik på många punkter, se artikel länkad nedan.

Åkerman anklagas bland annat för ett ”söndrande och härskande ledarskap”, bristande dialog med chefer och förakt mot vetenskapen.

Brevet är ställt till Mats Larson, Läkemedelsverkets styrelseordförande.

Svensk Farmaci ringde upp honom och bad honom kommentera brevet.

Hur värderar du kritiken?

– Jag är inte överraskad av den mot bakgrund av det omfattande förändringsarbete som Läkemedelsverket genomgår. Men kritiken förlorar mycket av sin udd eftersom den är anonym. Det är svårt att spekulera i hur representativ kritiken är, vi vet inte vilka som står bakom, att det är fler än en person är det enda vi kan anta.

– Men det betyder inte att kritiken inte existerar eller att den är oviktig. Vi har diskuterat det här i styrelsen vid upprepade tillfällen. Vi vill hantera det här öppet och är angelägna om att fånga upp de synpunkter som finns.

– Jag deltog själv vid ett ordinarie chefsmöte den 12 mars där jag redogjorde för brevet och dess innehåll. Vi har med anledning av brevet nu tagit initiativ till chefsmöten i små grupper, där en extern person också deltar. Mötena ska ske i april och förhoppningen är att fånga upp de eventuella problem som cheferna upplever, säger Mats Larson.

Har du tagit del av liknande kritik i någon annan form tidigare?

– Nej. I flera andra sammanhang har jag däremot fått en diametralt motsatt bild.

Hur ser styrelsen på Christina Åkermans ledarskap?

– Vi har ingen anledning att ha några negativa synpunkter. Christina Åkerman har bedrivit ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete. Verkets ekonomi var exempelvis i mycket dåligt skick tidigare och i det avseendet har hon lett ett viktigt förändringsarbete som har varit direkt tvingande.

I brevet lyfts det fram att 13 chefer slutat på verket under Åkermans 3,5 år på verket. Är det inte en anmärkningsvärt hög siffra?

– Nej, det är alldeles normalt, närmast i underkant, inte minst mot bakgrund av de förändringar som genomförts. Personalomsättning är i stor utsträckning något sunt och hälsosamt, säger Mats Larson.

Svensk Farmaci har även sökt Christina Åkerman för en kommentar till det kritiska brevet.

Mest läst