Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sverige sågar segdraget EU-förslag om information

Socialutskottet, KU och regeringen anser alla att EU:s förslag om information om receptläkemedel till allmänheten inte håller måttet utan strider mot svenska grundlagar. Socialutskottet föreslår nu att Sverige skickar ett kritiskt yttrande till EU.

I Sverige är reklam för receptläkemedel riktad direkt till patienter förbjuden. I nästan ett decennium har arbete pågått för att ta fram ny EU-gemensam reglering av denna information.

Det nu aktuella direktivförslaget innebär bland annat att information från läkemedelsindustrin till allmänheten ska förhandsgranskas av medlemslandets myndighet på området.

Dessutom finns ett förslag till förordning som innebär att samma regler ska gälla för läkemedel som godkänts på EU-nivå. I detta fall ska den centrala läkemedelsmyndigheten EMA förhandsgranska informationen.

Såväl regeringen, Konstitutionsutskottet (KU) och Socialutskottet gör bedömningen att förslagen ”begränsar yttrande- och informationsfriheten på läkemedelsområdet” och att de därför står i konflikt med den svenska tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

KU och Socialutskottet anser dessutom att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas på den effektivaste nivån och så nära medborgarna som möjligt. Den slutsatsen håller dock inte regeringen med om.

Socialutskottet föreslår nu att Sverige skickar ett så kallat motiverat yttrande till EU.

Mest läst