Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Apoteksföreningens förslag ger sämre tillgänglighet

Apoteksföreningens generikaförslag skulle ge sämre tillgänglighet och ojämna läkemedelspriser i landet. Dessutom flyttas samhällsbesparingar över till apoteksföretagen, enligt verkets synsätt. Dagens system fungerar enligt TLV bra för de flesta.

Sveriges Apoteksförening har sedan länge argumenterat för ett förändrat system för generikabyte, medan TLV försvarat det befintliga systemet.

Enligt ett förslag, som finns med i föreningens årsrapport för 2011 bör TLV fortsatt sköta upphandlingen och prisförhandling för generika under en introduktionsperiod på 18 månader efter att ett patent gått ut.

Därefter menar föreningen att ett tillförlitligt lägsta pris, referenspris, har etablerats. Efter introduktionsperioden bör apoteken därför få välja leverantör av generika – förutsatt att priset ligger under referenspriset.

TLV är kritiskt till förslaget och huvudinvändningen ligger i linje med var verket uttryckt tidigare.

– Det är möjligt att ett sådant system skulle ge prispress, men frågan är var pengarna tar vägen. Idag går allt direkt tillbaka till samhället men i föreningens förslag skulle stora belopp hamna hos apoteksaktörerna, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på TLV.

Apoteksföreningen menar dock att förslaget kan ge en oförändrad samhällsbesparing jämfört med idag, och att apoteksföretagen bara får del av en eventuell ytterligare prispress, under referensprisnivån.

Dessutom skulle förslaget enligt föreningen leda till att patienterna slipper ideliga fabrikatbyten.

– Men det förutsätter att kunden går till samma apoteksaktör varje gång. Ett sådant system skulle därmed begränsa tillgängligheten, säger Inger Erlandsson.

– Dessutom skulle systemet ge varierande läkemedelspriser på olika apotek. Så är det redan idag för parallellimporterade läkemedel men detta är ett betydligt större segment.

Apoteksföreningen och TLV har diametralt olika bilder av hur utbytessystemet fungerar idag. TLV vidhåller att dagens system i huvudsak är bra.

–Det är bara en liten andel av patienterna, främst de som har svårt att sköta sin medicinering själva, som kan uppleva en otydlighet. För de flesta fungerar systemet bra, säger Inger Erlandsson.

Mest läst