Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

ASA antas hämma spridningen av metastaser vid cancer

Cancertumörers metastasering växer fram som en alltmer attraktiv måltavla i den onkologiska läkemedelsutvecklingen. Nu stöder nya data hypotesen att acetylsalicylsyra i lågdos skyddar mot cancer just via en minskning av spridningen av metastaser.

Efter att optimismen dämpats något kring de nya ”målsökande” cancerläkemedel som motverkar cancercellernas tillväxt, har metastaseringsprocessen på senare år blivit en alltmer attraktiv mekanism för cancerforskarna att kartlägga och angripa med läkemedelskandidater.

– Det är ju i regel inte tillväxten utan spridningen av tumörer som patienter dör av. Vi behöver en bättre molekylär förståelse för metastaseringen som process. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att metastaser ska uppkomma? Här finns det mycket biologi som ännu inte har exploaterats. Kanske kan framtiden ge oss biologiska läkemedel som syftar till att hindra metastasering snarare än att hämma tumörernas proliferation, säger Arne Östman, professor i molekylär onkologi på Cancercentrum Karolinska, CCK, i Solna, till Svensk Farmaci.

Nu tyder studier på att det ”uråldriga” smärt- och hjärtläkemedlet acetylsalicylsyra, ASA, kan ha just en sådan effekt. I dag publicerar tidskrifterna Lancet och Lancet Oncology nya studier från Peter Rothwells forskargrupp vid universitetet i Oxford, som pekar åt det hållet, rapporterar Dagens Medicin.

I en av studiena följdes patienterna i fem stora randomiserade studier av ASA:s hjärtskyddande effekt i 6,5 år. De som fick ASA i lågdos visade sig löpa 36 procents lägre risk att få cancer med fjärrmetastaser.

Tidigare har ASA framför allt föreslagits som kemoprevention vid koloncancer. Enligt denna studie visade sig effekten mycket riktigt vara störst för adenocarcinom i tjocktarm, men också i lunga och prostata.

Risken för allvarliga blödningar visade sig avta med tiden och var enligt studien eliminerad efter tre års behandling.

En annan analys som presenteras av samma forskargrupp idag innehåller data från 51 randomiserade studier där lågdos-ASA använts för att förebygga hjärtproblem.

Enligt analysen minskade risken att dö i cancer med 15 procent hos de som tagit ASA, men för dem som tagit läkemedlet i fem år var riskminskningen hela 37 procent, refererar Dagens Medicin.

Läs mer om ny läkemedelsutveckling på cancerområdet, med inriktning på metastasering med mera, i temat i Svensk Farmaci nr 2/12 som kommer ut i april.

Mest läst