Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt tungt CNS-bakslag

En ny motgång illustrerar Astra Zenecas problem på CNS-området. Läkemedelskandidaten TC-5214, tänkt som antidepressiv tilläggsbehandling, höll inte måttet i fas 3 och företaget lämnar inte in någon registreringsansökan.

Astra Zeneca har i likhet med flera andra läkemedelsföretag haft dålig utdelning på sin omfattande CNS-forskning på senare tid.

Tidigare i år beslutade företaget att banta forskningen inom fältet kraftigt, framför allt genom att lägga ned forskningsanläggningen i Södertälje.

Idag meddelar Astra Zeneca att fas 3-studier för CNS-läkemedelskandidaten TC-5214 inte utfallit tillräckligt bra för att företaget ska lämna in någon registreringsansökan för molekylen.

TC-5214 utvärderades i studierna RENAISSANCE 4 och 5 som tilläggsbehandling till ett antidepressivt läkemedel, för patienter med egentlig depression som inte svarat tillräckligt på initial behandling med det antidepressiva läkemedlet.

I ingen av studierna uppnåddes det primära effektmåttet, förändring i total poäng på Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) efter åtta veckors tilläggsbehandling, med TC-5214 jämfört med placebo.

Mest läst