Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brister i arbetsmiljön på RGL

Apoteket AB:s nya regiongemensamma lager i Mölnlycke, RGL, har inte bara fått en problematisk start när det gäller läkemedelsleveranserna. Nu rapporteras om stress och stora arbetsmiljöproblem.

Som Svensk Farmaci berättade i måndags har Apoteket AB:s nya regiongemensamma lager, RGL, i Mölnlycke fått en problemfylld start när det gäller leveranserna av läkemedel till VGR-regionens sjukhus. Sahlgrenska universitetssjukhuset har till exempel valt att senarelägga sitt skifte till RGL utifrån de inledande erfarenheterna från andra sjukhus.

Det är dock inte det enda problemet. Nu har anställda vid RGL även slagit larm till förbundet om att det råder stora brister i arbetsförhållandena på den nya enheten.

Eva Långström Einarsson, ombudsman på förbundet, besökte RGL i tisdags för att skapa sig en bild av vad som händer.

– Verksamheten är helt ny och de aktuella arbetsmiljöproblemen orsakas av en lång kedja av problem i organisationen som behöver åtgärdas. Resultatet har blivit att personalen är väldigt stressad och ofta har otroligt långa arbetstider. Det kan handla om att de får arbeta mellan 10 och 15 timmar per pass, vilket förstås är helt oacceptabelt, säger Eva Långström Einarsson.

Vid mötet benade man upp de konkreta problem som verksamheten och de anställda farmaceuterna brottas med. RGL ska ta över större delen av den verksamhet som tidigare har legat på sjukhusapoteken i regionen.

Eftersom verksamheten byggs upp helt från början och i helt nya lokaler råder det stor osäkerhet om arbetsfördelning och annat inom RGL, men också kunderna är osäkra på hur de ska agera vid beställningar av läkemedel, berättar Eva Långström Einarsson.

En skyddsrond har genomförts där man har granskat de problem som finns i den fysiska arbetsmiljön. Nu inleder även förbundet ett arbete där man ska samtala med alla inblandade parter för att hitta lösningar som minskar stressen och tar bort de långa arbetspassen.

Resultaten kommer att rapporteras till den referensgrupp med företagsledningen och fackliga representanter, som finns vid arbetsplatsen.

– Vi hoppas att det här handlar om barnsjukdomar som går att arbeta bort. Idén med RGL är bra, men verksamheten måste också fungera för de som ska arbeta där, säger Eva Långström Einarsson.

Mest läst