Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Institut-idé gillas av akademikerförening

Även den tunga akademikerföreningen vid Astra Zeneca i Södertälje tror på idén att låta en stiftelse eller ett institut härbärgera forskningen. Det säger ordförande Ivar de la Cruz till Svensk Farmaci.

Han delar därmed den uppfattning som Unionen presenterade för ett par dagar sedan i samband med sitt möte med regeringens särskilda samordnare Lars Leijonborg.

– Läkemedelsindustrin i Sverige har inget institut som driver forskningen framåt. Nu finns ett bra tillfälle, vi har lokaler, personal och en hel värdekedja av kompetenser från grundforskning till kliniska studier och utveckling av färdiga produkter. Ett bildande av ett institut skulle kunna få svensk läkemedelsforskning att blomstra igen, säger Ivar de la Cruz.

Han medger att det blir kostsamt att starta ett institut av den kalibern och därför bör grundfinansieringen läggas av staten eller andra kapitalstarka aktörer.

Han anser dock inte att tanken är orealistisk, eftersom verksamheten i ett längre perspektiv skulle kunna finansieras av externa uppdrag.

Ivar de la Cruz och hans kollegor i akademikerföreningen kommer att träffa Lars Leijonborg nu på fredag.

Då ska de framföra sina synpunkter, som bland annat handlar om att hålla ihop den komplexa och unika struktur som finns i
forskningsanläggningen i Södertälje, och just att skapa en institutliknande verksamhet som kan ”utgöra ryggraden för värdekedjan från produktidé till produktion inom medicin”.

Föreningen vill också snabbutreda hur man kan använda delar av den kompetens som frigörs i ett nytt forskningscentrum.

Dessutom vill man att regeringen ska öka incitamenten för landstingen att bedriva klinisk forskning och tillgången till kliniska prövningar i sjukhusmiljö.

Även om dessa initiativ inte räddar alla de arbetstillfällen, anser Ivar de la Cruz att det är viktigt att ge en nystart åt den verksamhet som finns i Södertälje.

– Nu är infrastrukturen på väg att gå sönder. Därför måste vi skapa förutsättningar så att vi kan bevara den viktiga kärna av verksamheter som finns här. Regeringen måste dock agera nu för att det ska vara möjligt, säger Ivar de la Cruz.

Mest läst