Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny farmaciprofessur inrättad

Vetenskapsrådet har inrättat en ny gästprofessur inom farmaci, Carl Wilhelm Scheele-professuren. Syftet är att stärka den farmacevtiska forskningen. Endast utländska forskare sökes.

Den nya gästprofessuren har inrättats på initiativ av Ämnesrådet för medicin och hälsa, och är den enda nya gästprofessur som Vetenskapsrådet utlyser i år.

Syftet med professuren är att stärka svensk forskning inom farmaci och stimulera till ökad internationalisering.

Universitet och högskolor är nu välkomna att, senast den 15 maj, nominera framstående utländska forskare inom farmaci till gästprofessuren. Ansökan, med nominerad kandidat, ska lämnas in av den institution som vill vara värd för gästprofessuren.

Den nya gästprofessuren ska tillträdas 2013.

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) var apotekare och en av 1700-talets mest framstående kemister. Han är kanske mest känd för upptäckten av grundämnet syre. 1775 valdes han in i Kungliga Vetenskapsakademien som ledamot nummer 209.

Mest läst