Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pär Tellner till Bryssel

Pär Tellner, etikansvarig på Lif och vice ordförande i Sveriges Farmacevtförbunds styrelse, flyttar till Bryssel och börjar som senior handläggare på läkemedelsindustrins europeiska branschorgan Efpia.

Pär Tellner börjar på den nya befattningen den 1 april. Inledningsvis kommer han att veckopendla, för att sedan flytta till Belgien under sommaren.

– Min ambition är att kvarstå i förbundsstyrelsen fram till höstens fullmäktige, säger Pär Tellner.

Hans arbetsuppgifter kommer främst att handla om regulatoriska frågor i ett strategiskt perspektiv.

– Ett huvudfokus blir att identifiera huruvida de komplicerade regulatoriska procedurerna på läkemedelsområdet skulle kunna förenklas, exempelvis när det gäller märkningen av läkemedel.

– Inom det veterinära området har industrin fått kommissionen att överväga sådana förslag, och eventuellt kan industrin enas om sådana förslag även inom humanläkemedel, säger Pär Tellner.

Pär Tellner kommer att rapportera till Efpias vd Richard Bergström, som även tidigare varit Tellners chef på Lif.

Tellners nuvarande arbetsuppgifter på Lif kommer att tas över av Rikard Pellas.

Mest läst