Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“För osäkra kalkyler”

Den stora mängden faxbeställningar och en ovanlig viteskonstruktion skrämde bort Svensk Dos AB från dosupphandlingen i fem sydsvenska landsting.

Det nya företaget Svensk Dos AB har fått uppdragen att tillhandahålla öppenvårdsdos i Region Skåne och sju mellansvenska landsting.

Men i den tredje dosupphandlingen, som avsåg fem sydsvenska landsting, deltog företaget inte. Uppdraget gick till Apoteket AB.

Martin Svensson är vd för Svensk Dos AB.

Varför valde ni att inte delta i den här upphandlingen?

– Bland annat på grund av den stora mängden faxbeställningar i regionen och den annorlunda viteskonstruktionen. Eftersom upphandlingen låg ute en så kort tid så hann vi inte bedöma konsekvenserna av dessa två parametrar som kan vara väldigt kostnadsdrivande. Vi fick helt enkelt för osäkra kalkyler, säger han.

Upphandlingen avsåg Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Östergötland.

Mest läst