Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB vann dosupphandling i syd

Apoteket AB har nu vunnit sin första dosupphandling efter omregleringen, med ungefär samma prislapp som företaget erbjöd i Skåne. Uppdraget gäller fem sydsvenska landsting där bolaget inte har något dosapotek i nuläget. Svensk Dos AB deltog inte denna gång.

Det är landstingen i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Blekinge som gemensamt upphandlat dosdispenserade läkemedel.

Apoteket AB får uppdraget från den 1 januari nästa år fram till den 31 december 2014, med möjlighet till förlängning i två år.

Svensk Dos AB som vunnit två tidigare dosupphandlingar lade inte något anbud i denna region.

Apotekstjänst AB var den enda konkurrenten till Apoteket AB i upphandlingen. Bolaget har nu tio dagar på sig att överklaga tilldelningen.

Apoteket AB har, sedan dosapoteket i Linköping upphört, inget dosapotek inom den aktuella regionen.

Drygt 30 000 personer får idag dosläkemedel i de aktuella landstingen.

Apoteket AB:s vinnande anbud låg enligt beslutsdokumentet efter slutliga förhandlingar på 3,90 kronor per patient och dygn – ungefär samma nivå som bolaget erbjöd i Region Skåne. Företaget sänkte även här i förhandlingsfasen sitt pris kraftigt från en utgångsnivå på 6,20 kronor.

Apotekstjänst AB:s bud låg på 5,16 kronor per patient och dygn både före och efter slutförhandlingarna.

Mest läst