Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare utvisas trots arbete

Den irakiska apotekaren Angal Bakos på P/S Apotek, som Svensk Farmaci skrev om i nummer 1/12, har nu fått besked från Migrationsverket att hon och hennes familj måste lämna Sverige. Samtidigt rekryterar apotekskedjor farmacevter utomlands.

I nr 1/12 berättade Svensk Farmaci om den irakiska apotekaren Angal Bakos, som arbetat som apoteksassistent på fristående P/S Apotek i Stockholm sedan juni 2011.

Hon kom till Sverige som asylsökande 2010, men ville hantera väntan under handläggningstiden genom att praktisera på ett svenskt apotek.

Efter många nej träffade hon Kerstin Parment, vd på P/S Apotek, och fick börja där som praktikant. När hon fick det tillstånd som krävs för att arbeta som asylsökande anställdes hon.

Sedan avslogs såväl hennes asylansökan som ett överklagande till Migrationsöverdomstolen.

Även en ansökan om arbetstillstånd avslogs i november 2011, eftersom hon vid ansökningstillfället inte varit anställd i de sex månader som krävs, utan fem.

– Det är absurt. Här finns en välutbildad arbetskraft i ett bristyrke som inte får arbetstillstånd eftersom hon varit anställd i fem månader och inte sex. Vi kunde inte vänta eftersom ansökan måste lämnas in inom två veckor efter avslaget i Migrationsöverdomstolen. Vid tidpunkten för beslutet hade hon varit anställd i sex månader, det borde man ha utgått ifrån, sa Kerstin Parment i Svensk Farmaci 1/12.

Kerstin Parment och Angal Bakos överklagade till Migrationsdomstolen utan framgång.

– Vi övervägde sedan att överklaga till Migrationsöverdomstolen, men blev rådda av en advokat att det vore lönlöst, säger Kerstin Parment till Svensk Farmaci.

Nu har Angal Bakos och hennes familj fått besked från Migrationsverket att de måste lämna Sverige. Om det inte sker överlämnas ärendet till polisen.

Ett sista halmstrå kan vara att ansöka om arbetstillstånd från hemlandet. Ett eventuellt arbetstillstånd skulle kunna ge Angal Bakos möjlighet att genomföra de prov som krävs för att med irakisk examen ansöka om svensk apotekarlegitimation.

”Vi är nu väldigt rädda, särskilt mina barn, men vad kan vi göra. Alla goda insatser som gjorts, särskilt av Kerstin Parment, har tyvärr varit förgäves”, skriver Angal Bakos i ett e-postmeddelande till Svensk Farmaci.

Som Svensk Farmaci skrev i nummer 1/12 rekryterade nyligen apotekskedjan Apotek Hjärtat ett tiotal farmacevter från utlandet till svenska apotek.

Sara Nilsson, Nils Bergeå Nygren

Mest läst