Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Många viktiga frågor att hantera för Wallström”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Ordförande Thony Björk reflekterar efter Läkemedels- och Apoteksutredningens första samråd med intressenterna.

Just nu sker mycket i vår bransch. Läkemedelsindustrin fortsätter att flytta verksamhet utomlands, nu senast Astra Zeneca i Södertälje. Det är ett hårt slag för Sverige, Södertälje och svensk FoU.

För en framgångsrik forskningsverksamhet krävs ett utvecklat samarbete mellan akademi och industri. Det är därför ett hårt slag när en så resursstark aktör som Astra Zeneca lämnar arenan. Det blir nu viktigt att det ges förutsättningar för små innovativa företag att ta vara på den kompetens som byggts upp i Södertälje för att vidareutveckla lovande forskningsuppslag och samarbetet mellan företag, utbildning och vård.

När det gäller utbildning har den snabbutbildning till apotekare som Lunds Universitet startat för akademiker som varit anställda vid Astra Zeneca uppmärksammats. Visst är det bra att universiteten utvecklar nya utbildningar och tar initiativ till förnyelse av apotekarutbildningen, men det var för mig okänt att man kan starta en ny farmacevtisk utbildning som ger legitimation utan att berörda intressenter får chans att tycka till om utbildningens innehåll och upplägg. Ibland tar sig samarbetet mellan industri och akademi lite underliga vägar. Utbildningen väcker även en del andra frågor, som jag får anledning att återkomma till.

Sofia Wallström, utredare för Läkemedels- och Apoteksutredningen (S 2011:07), har haft ett första samråd med intressenterna och där var vi inbjudna. Det är många och stora frågor som Wallström har att hantera.

De flesta är sådana som man sett ett behov av att hantera i spåret av omregleringen av apoteksmarknaden. En av de stora frågorna är prissättning av originalläkemedel utan generisk konkurrens. Hur den löses kommer att påverka såväl sjukvården som apoteken och industrin. En annan omdiskuterad fråga som skall utredas är 24-timmarsregeln. Med dagens utbytesmodell ställs regeln på sin spets.

Några av de frågor Wallström skall hantera har kanske löst sig av sig självt redan. Jag tänker på frågan om konkurrensutsättning av maskinell dosdispensering och Apoteket Farmacis tidigare de facto-monopol som leverantör av tjänster till hälso- och sjukvården, där ju konkurrens redan uppstått.

Lönerörelsen har dragit igång med kravställningar från båda håll. Utifrån det som hittills framkommit kan vi konstatera att vi står långt ifrån varandra och att det kan bli en kämpig förhandlingsvår. Just nu pågår ett intensivt arbete vid förhandlingsavdelningen för att förbereda förhandlingarna. Det är den första förhandlingen på den omreglerade apoteksmarknaden vilket märks på arbetsgivarnas krav. Men vi kommer att driva våra krav med fasthet.

Inom förbundet tar den regionala organisationen så smått form och knappt hälften av länen har nu en regional samordnare. Jag hoppas att vi kan besätta samtliga län under våren. Det planeras en träff med de nya regionala samordnarna för att dra igång verksamheten.

Jag ser fram emot denna nystart som jag tror blir viktig både ur ett fackligt perspektiv och ett professionellt. På kansliet sker också förändringar med ny organisation och ny bemanning, som jag är övertygad om kommer att märkas på ett positivt sätt för medlemmarna.

Thony Björk

Mest läst