Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Receptarier på apotek vinnare

Apoteksanställda receptarier blev fjolårets lönevinnare, enligt statistik från Sveriges Farmacevtförbunds årliga löneenkät. Alla förbundets medlemskategorier har haft en god löneutveckling jämfört med den övriga arbetsmarknaden.

Apoteksanställda receptarier har i snitt ökat sin lön med 5,2 procent under perioden september 2010 till september 2011, vilket gör dem till den av förbundets medlemskategorier vars lön ökat procentuellt mest.

Apoteksanställda receptarier som har bytt arbetsgivare kommer upp ytterligare drygt tre procentenheter i genomsnitt, vilket motsvarar ungefär en tusenlapp extra i plånboken. Men även för apoteksanställda receptarier som varken har bytt arbetsgivare eller befattning är löneökningen bra: 5,1 procent.

Under föregående mätperiod hade den gruppen en ökning med endast 2,2 procent.

– Det här är fantastiskt roligt. Förbundet har arbetat hårt för att få till en omreglerad apoteksmarknad så att apotekspersonal ska kunna arbeta hos olika arbetsgivare. Nu ser vi att de apoteksverksamma farmacevternas arbetskraft börjar värderas högre. Även lönen för de som inte rör på sig påverkas positivt av att andra byter arbetsgivare. Vi har dock också sett tecken på arbetsmiljöproblem kopplade till stress och underbemanning på den omreglerade apoteksmarknaden, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Löneökningen omfattar både avtalsenlig årlig lönerevision och löneökningar som kan ha att göra med exempelvis byte av arbetsgivare, ny befattning eller förändrade arbetsuppgifter.

Förbundets medlemmar har i snitt ökat sin lön med 5,2 procent under den aktuella löneperioden, vilket kan jämföras med en ökning på 3,4 procent under samma period året innan.

Medlemmar inom läkemedelsindustrin har ökat sin lön med i snitt 4,1 procent under den aktuella perioden. Statligt anställda medlemmars löner har ökat med i snitt 3,9 procent och de landstingsanställda medlemmarnas löner har ökat med 2,8 procent.

– Det är en bra utveckling för alla våra medlemsgrupper sett till det vi vet om övriga arbetsmarknaden. Förra årets rörlighet, att många bytte arbetsgivare och höjde sin lön, samtidigt som nya apotek har öppnat, verkar ha lett till en bra löneutveckling speciellt för apoteksanställda under fjolåret, säger Christer Borg, ombudsman och statistikansvarig på förbundet.

– Generellt brukar det löna sig att byta arbetsgivare, men skillnaderna är inte lika stora som förra året mellan dem som har bytt och dem som inte bytt arbetsgivare.

De apoteksanställdas löneökning kan jämföras med den gruppens blygsamma ökning med 2,7 procent förra löneperioden, vilket då var den lägsta ökningen bland alla jämförda medlemsgrupper.

Läs mer om löneutvecklingen i tryckta Svensk Farmaci nr 1/12 som når prenumeranterna i veckan, och i lönestatistikbroschyren som distribueras till medlemmarna tillsammans med tidningen. Lönestatistiken finns inom kort även tillgänglig för medlemmar via förbundets hemsida.

Sara Nilsson, Nils Bergeå Nygren

Mest läst