Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksdagsledamot får ”generika”

Sveriges Apoteksförening planerar att regelbundet skicka ut läkemedelsliknande förpackningar, som varje gång ser olika ut, till riksdagsledamöter med flera. Syftet är att illustrera problemen med dagens modell för generiskt utbyte på apoteken.

Utskicken är ett led i den nya kampanjen Medicinskåpet, där föreningen vill illustrera problemen med dagens modell för generiskt utbyte på apoteken.

Förpackningarna ska ge en fingervisning om den känsla en patient upplever när läkemedel byts ut på apoteken och förpackningens utseende, färg och form varierar.

Dessutom lanseras en sajt, medicinskapet.se, där besökaren får följa Elsa, en äldre kvinna med typ 2-diabetes, ofördelaktigt kolesterolvärde och högt blodtryck.

Hemsidan åskådliggör hur Elsas medicinskåp förändras under ett år, och hur många olika läkemedelsförpackningar hon blir tvungen att hantera.

– Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra och det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell är inte patientsäker. Genom den här kampanjen vill vi visa den absurda vardag som apotekspersonal och patienter möter, kommenterar Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Mest läst